Dopis Mgr. Luďku Kulovi

[nek]
Generálmajor Mgr. Luděk Kula
generální ředitel Vězeňské služby ČR
e-podatelna:
posta@grvs.justice.cz


Vážený pane generálmajore, Mgr. Luďku Kulo,

se zájmem jsem si přečetla v týdeníku Veřejná správa č. 26/2007 rozhovor s Vámi o stavu našeho vězeňství a také chystaných změnách. Jsem spoluautorkou internetových stránek www.jirikajinek.cz, a proto věnuji pozornost i problematice vězeňství.

Zaujala mě Vaše odpověď na dotaz, jak hodnotíte humanizaci v našem vězeňství na začátku 90. let. Řekl jste: „Myslím si, že jsme dospěli ke střední cestě a že oba principy je nyní třeba udržovat v rovnováze. Viděl jsem věznice, kde zavedli velkou benevolenci vůči odsouzeným a nedospěli k dobrým výsledkům. Ale ani represivní přístup, jaký vládne například v ruských věznicích, není dobrý. Přílišná agrese budí další agresi a touto cestou jít rozhodně nechceme.“

Přiznejme si, že sebelepší myšlenka, pokud je do praxe uváděna pokřivená a zkreslená, nemá šanci uspět. Ještě bych k tomu dodala, že naprostou samozřejmostí při rozhodování ve věznicích by mělo být dodržování platných nařízení a zákonů. Pocity křivdy, bezpráví, nespravedlnosti a bezmocnosti také spolehlivě vyvolávají agresi.

V pátek 29. 6. 2007 jsem bdržela dopis od Jiřího Kajínka tohoto znění:

Mírov 27. 6. 2007
…"Nikdo mi zatím nic k převozu z Valdic do Mírova neřekl. Ani dnes nevím, proč jsem byl převezen. V novinách jsem se dočetl, že je to běžná rotace vězňů, ale to není pravda. Navíc jde o to, že by po běžném přemístění normálně mělo fungovat vše dále, ale tady jde o úmyslné zhoršování mé už tak dost hrozné situace. Záměr mne co nejvíce poškodit je zřejmý. Také snaha o separaci, což už je přímo protizákonné. Neporušil jsem žádným způsobem řád, ale je mi jasné, že si někdo něco vymyslí. Může jít jedině o útěk. Nic jiného si neumím představit. Ve Valdicích si museli vymyslet "důvody" pro to, co se děje. Tady je otřesné ubytování. Dole pode mnou brousí odlitky. Rachot od rána do odpoledne. Nesmím hrát pinec, posilovat, chodit na počítač, vycházka je hodinu místo dvou ve Valdicích, návštěva najednou přes plexisklo. A nikdo mi hlavně neřekne, proč a nač. Vypadá to na pomstu, buzeraci a šikanování…“

Po přečtení těchto řádek mohu těžko nabýt přesvědčení, že v mírovské věznici jsou podmínky uvěznění Jiřího Kajínka v pořádku. Pochybuji o nestranném a profesionálním přístupu pracovníků věznice. Údaje, se kterými jsem se seznámila v dopise, spíše ukazují na zvůli odpovědných pracovníků věznice, nekompetentní jednání a pomstychtivost za úspěšný útěk v roce 2000. Naprosto věřím, že tyto skutečnosti, které Jiří Kajínek popisuje ve svém dopise, odpovídají pravdě. Proč by záměrně mylně informoval o situaci, když ví, že skutečnosti jsou lehce ověřitelné.

Zřejmě namítnete, že pokud Jiří Kajínek není s něčím v mírovské věznici spokojený, má si stěžovat on sám. Já osobně věřím, že to také učiní. Přesto jsem přesvědčená, že Vy jako generální ředitel Vězeňské služby v ČR nebudete mlčky a nečinně přihlížet bezpráví, na které jste byl upozorněn. Proto se na Vás s důvěrou obracím s dotazem, jaké kroky v této věci podniknete Vy osobně.

Vaši odpověď bych ráda spolu s tímto dopisem uveřejnila na našich stránkách www.jirikajinek.cz.

Pane generální řediteli Vězeňské služby ČR, děkuji Vám za odpověď a přeji Vám hezké dny.


V Milíně 1. 7. 2007

Mgr. Jana Falcmanová