Soudce Tomáš Bouček

[smajlik]

Jak prozatím hodnotíte rozhodování soudce Tomáše Boučka? Přistupuje k případu objektivně a spravedlivě? Jaký máte názor na to, že soudce Bouček pokaždé nařídí jednání do té nejmenší jednací síně i když ví, že je o kauzu Jiřího Kajínka obrovský zájem. Rozhoduje podle vás soudce Bouček sám za sebe, podle svého nejlepšího svědomí, nebo je na plzeňských vraždách vyšší zájem a on je jen loutka v celém tom plzeňském divadle? Myslíte, že dojde v lednu k obnově řízení a nebo to opět soudce Bouček smete ...


Komentáře

[ d5e2f21e / Týn

Fakt, že je vybírána nejmenší místnost, aby se znemožnil přístup veřejnosti, je průvodním jevem politických (tedy nezákonných) procesů. Praktikoval se též např. za totality při procesech s Václavem Havlem a spol. Dnešní soudci krajských soudů (narození před rokem 1974) byli komunistickým školstvím k právě takovému postupu vyškoleni a tento prostě praktikují. Proces s Kájínkem lze za obdobný proces považovat. Těžko si lze představit, že lidé vyškolení bolševickým systémem k bezpráví dokáží objektivně posoudit kauzu ve které hraje prim policie a spol. V takové situaci pořád spolehlivě funguje loajalita soudců, státních zástupců a policistů k soudům, zastupitelstvím a policistům, ke které byli všichni vyškoleni a která byla jejich nejvyšším (nepsaným) zákonem stojícím nad ostatními zákony včetně Ústavy. Vždyť to soudce Bouček sám (nevědomky) vyhlásil do televize k celému národu - vůbec ho nezajímá, zajímat nesmí a nikdy zajímat nebude, jakou roli hrála police... policie je totiž v ČR zjevně nedotknutelné Božstvo!

[ d975d99a / Mila

Mila.

Můj názor na soudce Boučka je takový,že on bude hledat cestičku ven po svědectví paní Chalupové,rozhodně jedná z příkazu vyšší moci nebo z kamarádčova vůči soudci Polákovi,který raději zbaběle se vzdal případné obnovy,neboť by se přišlo na to,že odsoudil bez důkazů.Ještě malá poznámka k Polákovi.Po zadržení Jirky sebevědomě prohlašoval,že by byl rád,kdyby se proces obnovil,ale jak začali svědčit noví svědci a tenkrát Bouček obnovu zamítl,tak prohlásil Polák,že je rád,že nebude obnova.K jeho osobě nemám slov...

Teď k osobě Boučka,nebude moci prohlásit,že paní Chalupová je osobou nevěrohodnou,ale bude jistě přemýšlet jak z toho ven,tak možná řekne,že její svědectví není dostačující a není to na obnovu,myslím si,že už odročení asi nebude přicházet v úvahu,jedině,jestli by ještě měl někdo svědčit z výpovědi p.Chalupové,poněvadž ještě se neví,jwstli ona neuvede nějaké osoby.

Boučkovi pramálo záleží na dalším osudu Jirky,alespoň tak soudím z jeho dosavadního jednání,možná v den 45.narozenin,které má Jirka 11.ledna svým odůvodněním se jej bude snažit srazit na kolena,vzít mu naději na svobodu,ale on není pánem nad jeho osudem.

Doslova jedná v rozporu s trestním právem,když odůvodnil svědectví lidí že jsou nevěrohodní pro svoji kriminální minulost,vyloženě z nich udělal nesvéprávné osoby,kterým již nikdo nikdy nemůže věřit.A co náš bývalý prezident Havel a spousta ostatních dodnes vysokých činitelů,ti také pobývali v kriminále,to je jedno za jaký trestný čin,ale seděli v kriminále,těm by se podle zdůvodnění Boučka také již nikdy nesmělo věřit?

Tady je jasné,jak se soudce snaží všechno co bylo řečeno ve prospěch J.Kajínka zmařit,poněvadž tvrdošíjně zamítá veškeré argumenty s cílem nehledat cestu jak naplnit spravedlnost,poněvadž se jistě neřídí vlastním rozhodnutím,ale je pouhou loutkou,aby vyhověl těm,kteří úmyslně napomáhají k tomu,aby proces obnovy nebyl povolen.

Bohužel u nás nadřízené soudy po soudcích nepožadují aby pracovali s vysokou mírou profesionality a odpovědnosti,jak je to zvykem v západních zemích a navíc některým soudcům chybí prostá lidská moudrost,což je případ soudce Boučka.

Přejme si,aby soudce Bouček začal konečně jednat tak,jak přísahal,když oblékal soudcovský talár.

[ 3e2844e*** / nek

Náčelníku, ten vtip nemá chybu. Jsi prostě nejlepší.Very Happy S chutí jsem se nahlas zasmála.Svědectví paní Chalupové by měl soudce Bouček brát v úvahu a nezlehčovat ho. Měl - otázkou je, co bude.

[ 3ef57*** / Anonymous

Šauna: Jsem zvědavá na výpověď a hlavně na reakci na výpověď dr. Chalupové. Její svědectví by měla být dána jakási váha. Z této strany cítím naději pro povolení obnovy.

 1 
Vložit příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit.

Nemáte-li ještě svůj účet, můžete se zaregistrovat zde