Potřebujeme vaši pomoc...

[smajlik]
Vážení,

jsme autory internetových stránek http://www.kajinek.smajlik.com věnovaných na podporu Jiřího Kajínka. Mnozí z Vás jsou našimi pravidelnými návštěvníky, svůj názor na odsouzení tohoto vězně jste se nebáli na našich stránkách otevřeně sdělit.

Dovolíme si stručně připomenout, čeho se případ Jiřího Kajínka týká. Plzeňský podnikatel Štefan Janda vydírá dalšího plzeňského podnikatele Antonína Vlasáka. Vyhrožuje jemu i dalším členům rodiny. Antonín Vlasák se několikrát obrátil s žádostí o pomoc na plzeňskou policii, ale vždy se o tom dozvěděl i Štefan Janda. Bylo zřejmé, že Janda má úzké kontakty s některými policisty. Na pátek 28. 5. 1993 byla nakonec připravena akce, při níž měl být Janda zatčen i s usvědčujícími důkazy. Na poslední chvíli bylo zatčení přeloženo až na pondělí. Opět byl Janda podrobně informován. V neděli byli Štefan Janda a jeho osobní strážce Julián Pokoš v zatáčkách u plzeňské věznice zastřeleni, Vojtěch Pokoš byl postřelen. Zpočátku bylo vyšetřování vedeno v řadách plzeňské policie, protože mezi zavražděným a některými policisty byly velmi úzké přátelské a obchodní kontakty, které nebyly vždy v mezích zákona. Po devíti měsících od vraždy byl zatčen a obviněn Jiří Kajínek. Nikdy se k činu nepřiznal, tvrdí, že v Plzni nebyl a nikdy nikoho nezabil. Nikdy nebyla provedena rekonstrukce, která by dokázala, že tak, jak byla vražda popsána, nemohla být nikdy provedena, protože je to technicky nemožné. Nebyly zajištěny otisky prstů ani jiné usvědčující důkazy. Některé důkazní materiály se ztratily, z místa činu zmizel diktafon i s nahrávkou, spis byl přečíslován, což v advokátech Kajínka nevzbuzuje důvěru. Jiří Kajínek byl nakonec v roce 1998 odsouzen k doživotnímu trestu na základě svědectví několikrát soudně trestaného Vojtěcha Pokoše.

V loňském roce předložili advokáti Jiřího Kajínka nové důkazy o tom, že Jiří Kajínek nevraždil, a požádali Krajský soud v Plzni o povolení obnovit soudní proces. Soudce Bouček žádost zamítl. Vrchní soud v Praze přezkoumal rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, shledal nesrovnalosti, a proto rozhodnutí zrušil a případ znovu vrátil k projednávání do Plzně.

Domníváme se, že vina nebyla Jiřímu Kajínkovi prokázána. Soud pouze „nabyl přesvědčení“, že je pachatelem. Odsouzení na doživotí je velmi závažné rozhodnutí, které definitivně změní celý zbývající život člověka. Neměly by proto zůstávat žádné pochybnosti o vině odsouzeného. V opačném případě by mělo být rozhodováno ve prospěch souzeného, jak to umožňuje náš právní řád.

V květnu se bude opět jednat o dalším životě doživotně odsouzeného Jiřího Kajínka. Je možné, že to bude jeho poslední šance přesvědčit soud o své nevině. Pokud Vám není lhostejná spravedlnost a stejně jako my věříte, že Jiří Kajínek je nevinný, přijďte ho podpořit ve dnech 9. – 11. května 2005 od 8 do 15 hodin do budovy Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova ulice.

Lukáš Charvát (smajlík)
Jana Falcmanová (nek)