Dopis pro Vás

[nek]
Vážení,

jsme autory internetových stránek http://www.kajinek.smajlik.com určených na podporu Jiřího Kajínka.

Jsme přesvědčeni, že Jiří Kajínek v roce 1993 pod plzeňskou věznicí Bory nezastřelil plzeňského podnikatele Štefana Jandu a jeho osobního ochránce Juliána Pokoše, ani se nepokusil zabít dalšího Jandova ochránce Vojtěcha Pokoše, a je tudíž nevinný. Přesto byl rozhodnutím Krajského soudu v Plzni v roce 1998 odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody pouze na základě svědectví Vojtěcha Pokoše. Jiné důkazy, které by směřovaly k jeho usvědčení, neexistují.

V roce 2004 podali obhájci Jiřího Kajínka, JUDr. Klára Slámová a JUDr. Kolja Kubíček, ke Krajskému soudu v Plzni žádost o povolení proces znovu otevřít. Ačkoli byla předložena řada nových důkazů a všichni svědci hovořili ve prospěch Jiřího Kajínka, s výjimkou Vojtěcha Pokoše, který odmítl vypovídat, soudce Tomáš Bouček žádost o obnovu procesu zamítl. Vrchní soud v Praze rozhodnutí přezkoumal, zrušil ho a případ vrátil zpět ke Krajskému soudu v Plzni. V květnu 2005 nový svědek vypověděl, že zná jména vrahů Š. Jandy a J. Pokoše. Uvedl, že v borských serpentinách vraždili bývalí plzeňští policisté Jaroslav Kronďák a Jan Mikeš.

Ani to však soudci Boučkovi ke kladnému rozhodnutí nestačilo a jednání odročil na 18. – 20. července 2005 od 8.15 hodin v budově Krajského soudu v Plzni.

Padne v těchto dnech rozhodnutí? Uzná konečně soudce Bouček, že existuje dostatek podkladů pro znovuotevření soudního procesu s Jiřím Kajínkem? Nebo soudce všechny nové důkazy smete se stolu spolu se jmény údajných vrahů?

Pokud máte také pochybnosti o tom, že byl Jiří Kajínek spravedlivě odsouzen nebo se Vám nelíbí nejasnosti v jeho případu, nenechte si svůj názor jen pro sebe. Podpořte, prosím, naši snahu o znovuotevření soudního procesu s Jiřím Kajínkem buď na našich internetových stránkách nebo osobně svou přítomností v budově Krajského soudu v Plzni.

Za Vaši podporu Vám děkujeme.

Jana Falcmanová (nek)
Lukáš Charvát (smajlík)